Taalpanel Breda: advies over communicatie en bewustwording

Hoe maak je organisaties bewust van hun communicatie? En hoe bereik je inwoners die hulp kunnen gebruiken bij het leren van basisvaardigheden? De gemeente Breda zet hiervoor een lokaal Taalpanel in. Dit panel bestaat uit tien Taalambassadeurs die putten uit eigen ervaring. Ze zijn getraind om verschillende groepen voor te lichten. Miranda Dahlhaus, coördinator van het Taalpanel, legt uit wat ze doen en wat de meerwaarde is van het inzetten van een Taalpanel. “Taalambassadeurs kunnen iets wat niemand anders kan, hoe waardevol is dat!”

Werven en trainen

De opdracht om een Taalpanel vorm te geven, kwam vanuit de gemeente, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting ABC en het Taalhuis. Miranda: “Het Taalpanel is onderdeel van een brede aanpak laaggeletterdheid van de gemeente Breda. Inmiddels hebben we een groep van tien Taalambassadeurs die een afspiegeling vormen van de maatschappij. Naast de taalambassadeurs leveren de ondersteuners Maritsa Perton en Truus van der Veer ook een belangrijke bijdrage aan het Taalpanel. We hebben ambassadeurs geworven via onder andere Stichting ABC, taalaanbieders en de afvalservice Breda waar een paar jaar geleden een taal- en tabletcursus is gegeven. Mensen wilden lid worden van het Taalpanel om anderen te helpen, ‘anderen hoeven niet mee te maken wat ik heb meegemaakt’. De ambassadeurs hebben een training gevolgd. Daarin kwam aan bod wat een ambassadeur doet, ze hebben het gehad over hun kwaliteiten en ze hebben geoefend met voor een groep staan.”

Het bepaalt niet wie je bent

Eén van die ambassadeurs is Jolanda. “Je ziet haar echt grote sprongen maken. Ze heeft laatst op een landelijk congres van de PvdA haar verhaal gedaan. Op het congres werd ze begeleid door Miriam Haagh, de zeer betrokken Bredase wethouder. ’s Avonds kreeg ik foto’s van Jolanda met PvdA-politici. Ze was supertrots. Dan zie je hoe waardevol het is als mensen zelfvertrouwen krijgen. Het gaat niet alleen om lezen en schrijven. Dat zijn vaardigheden. Daar wel of geen moeite mee hebben bepaalt niet wie je bent.”

Huh, wat bedoelt u?

Het doel van het Taalpanel is tweeledig. “Breda wil een stad zijn waar iedereen meedoet. Daarom testen we op uitnodiging van organisaties hun communicatie en zorgen we voor kennis en bewustwording over het thema laaggeletterdheid. We werken samen met de campagne ‘Huh, wat bedoelt u?’ en met Breda Eenvoudig, waar tien organisaties bij zijn aangesloten.”

Gratis maar niet vrijblijvend

Bij het testen van communicatie gaat het om brieven, formulieren, websites en looproutes. “Die testen we op begrijpelijkheid en we geven adviezen. Je hebt daar de blik van een Taalambassadeur voor nodig. Zij kunnen iets wat niemand anders kan, hoe waardevol is dat? Bredase organisaties hoeven niet te betalen voor de inzet van het Taalpanel. Voorwaarden zijn wel dat de organisatie van plan is om iets te doen met de adviezen van het Taalpanel en dat de opdrachtgever aanwezig is bij het testen van de communicatie. Graag horen we achteraf het resultaat.”

Begrijpen en ervaren

Bij dagblad BN De Stem heeft het Taalpanel een artikel beoordeeld op duidelijk taalgebruik. “De journalist wilde een mooie tekst schrijven, maar duidelijk schrijven is wat anders. Daar hadden we een leuk gesprek over met hem. Dat is soms nog belangrijker dan tips over eenvoudig schrijven; dat een organisatie begrijpt en ervaart dat het een andere manier van denken is. Daarom is het belangrijk dat de opdrachtgever erbij is en ziet, hoort en voelt wat het doet met de Taalambassadeurs. Hij beseft dan dat een behoorlijk deel van zijn klanten of lezers vergelijkbaar is met deze groep en de boodschap bij hen niet overkomt.”

Verhalen komen los

Miranda evalueert regelmatig met de ambassadeurs. “Ze vinden het ontzettend leuk om te doen, en soms ook heel spannend. Ze motiveren en enthousiasmeren elkaar, vertellen waar ze zijn geweest. Alle ambassadeurs hebben een verhaal. Nu ze worden gewaardeerd en voor vol worden aangezien, lijkt die pijn van vroeger los te komen. Het is mooi dat ambassadeurs onderling hun verhaal kunnen delen. Er is ook ruimte voor gezelligheid en humor, we bespreken wat mensen nog willen leren en we gaan regelmatig iets leuks doen.”

Taalpanel Breda: advies over communicatie en bewustwording Bewustwording gebeurt bijvoorbeeld door een expositie met de foto’s en geluidsfragmenten waarin de ambassadeurs hun verhaal vertellen. Hier op de foto zie je Toon met het eerste boek dat hij heeft gelezen en wethouder Miriam Haagh opent de expositie.

Op de bres

Miranda heeft een achtergrond als tekstschrijver en journalist. “Ik ga graag op de bres voor duidelijke taal. Zo geef ik workshops EHBS (eerste hulp bij schrijven) maar ook workshops smartlappen of leesbaar schrijven. Dit doen we met diverse doelgroepen, zoals anderstaligen en kinderen. Ik geloof namelijk in een leuke manier van leren. In mijn functie van coördinator van het Taalpanel komt alles samen, dus ik ga elke dag fluitend naar m’n werk!”

Meer weten?

Ook de gemeente Bergen op Zoom werkt met een Taalpanel. Wilt u meer weten over het lokale taalnetwerk in West-Brabant? Neem dan contact op met Ernestine Schipper via ernestineschipper@lezenenschrijven.nl.