Tel mee met Taal in Parkstad

Om laaggeletterdheid effectiever aan te pakken hebben diverse publieke en private organisaties het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad opgericht. 11,9% van de Nederlanders in de leeftijd van 16 tot en met 65 jaar heeft moeite heeft met lezen en schrijven. In de regio Parkstad is dat op sommige plekken zelfs 16% en hoger. Er zijn inmiddels ruim 30 partijen aangesloten bij het bondgenootschap. Sinds juni 2014 is SCHUNCK* voorzitter en vervult Cubiss het secretariaat. Binnen de het actieplan ‘Tel mee met Taal’ vormt het bondgenootschap om naar een regionaal Taalakkoord. Het akkoord bestaat uit een kerngroep van gemeenten, bibliotheken, roc’s en welzijnsinstellingen. Ook komt er een klankbordgroep met de overige deelnemers uit het bondgenootschap. Doel van het regionale Taalakkoord is om gezamenlijk laaggeletterdheid in de regio Parkstad aan te pakken.

Om laaggeletterdheid te verminderen gaan de organisaties samen bekendheid geven aan het probleem en laaggeletterden helpen de weg te vinden naar passend formeel en non-formeel taalaanbod, dat toegankelijk en betaalbaar is. Ook zetten zij in op het voorkomen van laaggeletterdheid. Gemeenten, bibliotheken, het roc, basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk sluiten convenanten en zetten zich gezamenlijk in om taalplezier bij kinderen en laagtaalvaardige volwassenen te stimuleren.

 

Bibliotheken in Parkstad

Een belangrijke partner in het Taalakkoord zijn de bibliotheken in Parkstad. Zij
bevorderen geletterdheid bij jong en oud. Zo stimuleren zij laaggeletterde volwassen om deel te nemen aan taal- en leestrajecten en laten hen begeleid kennis maken met de digitale middelen. Bibliotheken kunnen deze rol vervullen omdat zij steeds meer aanwezig zijn in het sociale domein en verbindingen aangaan met partners in dat sociale domein. Het bevorderen van geletterdheid is geen losstaande activiteit van de bibliotheken en vraagt om een netwerkaanpak. Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven van Stichting Lezen & Schrijven helpt daarbij (zie ook Slim samenwerken loont, 2015).

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanpak van laaggeletterdheid in Parkstad? Neem contact op met Marja Henssen, Projectleider Taal voor het Leven via marjahenssen@lezenenschrijven.nl.

 

Locatie

Limburg