Veldhoven, A2-gemeenten en Laarbeek maken stappen

In Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel komen worden steeds meer samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Onder andere in Veldhoven, de A2-gemeenten en Laarbeek.

Veldhoven

In Veldhoven hebben ongeveer 3.000 inwoners moeite met lezen en schrijven. Op 6 april tekenden partners een convenant om gezamenlijk de lage basisvaardigheden in Veldhoven aan te pakken: Cordaad Welzijn, Vluchtelingenwerk Veldhoven, Veldhoven voor elkaar, Educatief Centrum de Parasol, Totaal inburgering & training, Ster College Eindhoven, Stichting EVA, Seniorweb Veldhoven, gemeente Veldhoven, Bibliotheek Veldhoven en Stichting Lezen & Schrijven.

De aanpak van basisvaardigheden gebeurt mede door het opzetten van een DigiTaalhuis. Het DigiTaalhuis wordt een herkenbare plek in de Bibliotheek Veldhoven waar volwassenen beter kunnen leren spreken, lezen en schrijven in de Nederlands taal, rekenen en omgaan met de computer en het internet. Om de gestelde doelen te realiseren werken professionals samen met vrijwilligers, die via scholing de kans krijgen om hun expertise te ontwikkelen.

Valkenswaard

In Valkenswaard was op 5 april een taalontbijt als aftrap van Taal voor het Leven in de A2-gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard). Partijen die betrokken zijn bij de aanpak van laaggeletterheid gingen met elkaar om de tafel. Doel was om een slagvaardig netwerk tegen laaggeletterdheid te vormen.

Een Taalambassadeur vertelde daar: “Ik kon vroeger op school niet zo goed mee, was ook niet zo gemotiveerd. De school liet me geregeld de plaats vegen en andere klusjes doen. Mijn ouders vonden het prima en zeiden dat ik zo ook wel aan het werk kon. Ik ben jong aan het werk gegaan en heb altijd met laaggeschoold werk mijn geld verdiend. Mijn laatste baan had ik in het bedrijf van een oom, totdat dit bedrijf failliet ging. Ik was toen 53 en kwam erachter dat geen enkele werkgever op mij zat te wachten aan het begin deze eeuw. Pas toen ben ik begonnen om echt te leren lezen en schrijven, ook omdat ik het voor mijn kinderen belangrijk vond dit voorbeeld te geven. Mijn eigen kinderen en kleinkinderen hebben ook moeite met hun lage basisvaardigheden. Ik schijn hiervoor hulp te kunnen krijgen, maar ik weet niet hoe ik dit moet regelen. Welke instantie moet ik hebben, hoe moet ik via een website iets aanvragen? Te ingewikkeld allemaal.” De aanwezigen helpen hem op weg, maar het is duidelijk dat er nog genoeg werk aan de winkel is.

Taalontbijt Valkenswaard

Laarbeek

In Laarbeek kan ongeveer 16% van de beroepsbevolking niet volwaardig meedoen in onze maatschappij omdat zij onvoldoende kunnen lezen, schrijven of werken op de computer. Om dat percentage te verlagen heeft een aantal partijen besloten om te gaan samenwerken om de laaggeletterdheid in Laarbeek tegen te gaan. Die partijen zijn: bibliotheek De Lage Beemden, Vierbinden, ROC Ter AA, gemeente Laarbeek en Stichting Lezen & Schrijven. De bedoeling van de samenwerking is dat inwoners, ongeacht hun leeftijd, worden geholpen om iets aan de laaggeletterdheid te doen; te beginnen bij de jeugd.

Voor informatie over de regionale samenwerking in Zuidoost-Brabant, neem contact op met Ad Sebregts via ad@lezenenschrijven.nl. Voor informatie over de regionale samenwerking in Helmond-De Peel, neem contact op met Astrid Daelmans via astrid@lezenenschrijven.nl.

Locatie

Noord-Brabant