Venlo maakt laaggeletterdheid bespreekbaar

Onder het motto 'oog hebben voor elkaar' heeft het Taalhuis Venlo samen met een aantal partners de hele maand mei extra aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. Met deze campagne wil het Taalhuis laaggeletterdheid bespreekbaar maken én mensen informeren dat ze ook op latere leeftijd nog iets aan hun taalprobleem kunnen doen.

Beeldvorming veranderen en taboe’s doorbreken                                               

Over de betekenis van laaggeletterdheid bestaat vaak een scheve beeldvorming. Laaggeletterden hebben meestal niet alleen moeite met taal, zoals het woord doet vermoeden, maar ook met rekenen en digitale vaardigheden. Dit betekent dat bijvoorbeeld zelf iets kopen op internet, eenDigiD aanvraag of een mailtje sturen voor bijna 1 op 5 Venlonaren te moeilijk is. Een ander beeld is dat laaggeletterdheid voornamelijk voorkomt bij mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Moeite met taal of rekenen bevindt zich echter wel degelijk onder mensen die in Nederland geboren en getogen zijn.

Er hangt echter nog steeds een taboe om dit thema heen. Schaamte en excuses, verborgenheid maar ook onwetendheid komt regelmatig voor. De campagne #oogvoorelkaar richt zich op de directe omgeving van de laaggeletterden en de omliggende organisaties die mensen kunnen informeren en doorverwijzen.

Stichting ABC Limburg

Taalambassadeurs van Stichting ABC waren iedere donderdagmiddag bij het Taalhuis aanwezig om het gesprek over laaggeletterdheid met bezoekers van het Taalhuis aan te gaan. Ook Wethouder Frans Schatorjé  heeft zijn steentje bijgedragen aan de campagne. Hij bezocht op 9 mei het Taalhuis en maakte via een filmpje op social media reclame voor het Taalhuis.

Venlo maakt laaggeletterdheid bespreekbaar

Samenwerkingsproject

Het Taalhuis  helpt mensen die ondersteuning nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal. Het Taalhuis Venlo is een samenwerkingsproject van: Gemeente Venlo, Wel.Kom, Gilde Educatie, GGD Limburg-Noord, Groen Licht, Stichting Lezen en Schrijven en De Bibliotheek Venlo.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over laaggeletterdheid of over de campagne #oogvoorelkaar? Neem dan contact op met Frauke Brouwer, projectleider Stichting Lezen & Schrijven, via fraukebrouwer@lezenenschrijven.nl