Voorkomen is beter dan genezen

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ proberen we de studenten van nu te bereiken en te informeren over het onderwerp laaggeletterdheid. We weten dat laaggeletterdheid een negatieve invloed heeft op gezondheidsvaardigheden. Dus wat ligt er dan nog meer voor de hand dan onze toekomstige artsen en verpleegkundigen op te zoeken?

Een heus 'college'

De eerste kans kregen we bij alle eerstejaarsstudenten verpleegkunde aan de Hogeschool Utrecht. Op dinsdag 18 september mochten we een heus ‘college’ komen verzorgen over laaggeletterdheid. De pas begonnen studenten hadden het eerder al gehad over gezondheidsvaardigheden en gezondheidsverschillen. Als aanvulling op een meer theoretisch gedeelte, kwam het bezoek van een van onze Taalambassadeurs, Johan Stets, als een welkome praktische noot. De meeste vragen uit de zaal waren dan ook voor hem. Tot twee keer toe was er applaus en er klonk zelfs een: ‘Ik ben echt trots op u!’ uit de zaal. 

Voorkomen is beter dan genezen

"Sams"

Op 26 september waren de studenten geneeskunde aan de beurt. Nog in het kader van de Week van de Alfabetisering, stelde studievereniging “Sams” voor om een ‘borrellezing’ te houden over laaggeletterdheid. Sinds twee jaar krijgen alle tweedejaarsstudenten geneeskunde in Utrecht al bezoek van een Taalambassadeur in hun werkgroepjes. Nu lag er de kans om wat dieper in te gaan op het onderwerp. Het was mooi om te zien hoe ook deze studenten enorm nieuwsgierig en leergierig waren. De wat oudere studenten vanuit hun ervaring binnen bv. coschappen waren ook heel praktisch geïnteresseerd waren. 

Zowel binnen de Hogeschool als binnen de Universiteit is er de intentie om op jaarlijkse basis aandacht te besteden aan laaggeletterdheid. Zodat we langzaamaan binnen de opleidingen in het curriculum een plekje weten te veroveren. En mooie ontwikkeling!