Vrouwen op weg naar hun eigen doel bij Stichting Prachtvrouw

Stichting Prachtvrouw maakt sinds 2015 gebruik van de EVA-aanpak. De vrouwen uit Amsterdam-Oost weten Stichting Prachtvrouw steeds beter te vinden. In januari 2019 zijn dan ook weer nieuwe EVA-groepen gestart. Wij spreken Habiba, oprichtster van Stichting Prachtvrouw, over haar visie en ervaringen van de afgelopen vier jaar.

Vrouwen helpen hun krachten te ontdekken

Habiba zet zich in voor vrouwen die moeite hebben met de basisvaardigheden, omdat zij ziet dat deze vrouwen vaak weinig zelfvertrouwen hebben en zich minder makkelijk bewegen op de arbeidsmarkt. Zij vindt het belangrijk dat vrouwen meer in hun kracht worden gezet en dat zij zich bewust zijn van hun eigen kwaliteiten en talenten. De EVA-aanpak helpt daarbij, doordat de materialen gericht zijn op de empowerment van laaggeletterde vrouwen. Habiba miste in de praktijk een aanpak en materiaal wat gericht is op zowel de basisvaardigheden als empowerment. Met de  vrouwenaanpak EVA heeft zij deze combinatie goed kunnen vormgeven binnen Stichting Prachtvrouw. De vrouwen volgen daarbij zoveel mogelijk een lopende leerlijn, waardoor ze blijven leren en ontwikkelen. De beginnersgroep is nu doorgestroomd naar een volgende groep, waarbij bijna iedereen met lezen op niveau 1F zit. En als ze zijn uitgeleerd bij Stichting Prachtvrouw helpen Habiba en de vrijwillige coaches actief bij het vinden van een nieuwe leerplek of (vrijwilligers)werk.

Vrouwen op weg naar hun eigen doel bij Stichting Prachtvrouw Habiba, oprichtster van Stichting Prachtvrouw

Eigen pad

Habiba geeft aan dat het veel maatwerk is. Alle vrouwen volgen hun eigen pad. De één wil graag beter Nederlands leren lezen om het theorie-examen te halen voor haar rijbewijs, terwijl een ander zich bezig houdt met haar gezondheid. Habiba: ‘Elke vrouw is anders en heeft andere doelen. Het is de kunst om die doelen te ontdekken en het traject daarop aan te passen. En soms gaat dat in kleine stapjes. Dan is werk zoeken bijvoorbeeld een te grote stap. Maar naarmate het traject vordert, zie je ze opfleuren. Ze hebben meer zelfvertrouwen en dat vind ik mooi om te zien.

Ervaringen delen

Naast oefenen met lezen en schrijven wordt er ook veel gediscussieerd. Tijdens de dialoogsessies discussiëren de vrouwen over hele uiteenlopende onderwerpen zoals gezond eten, school, maar ook over werk en de toekomst. Habiba: ‘Door ervaringen te delen, leer je veel en zij zijn niet de enige die blijven leren. Ik leer ook veel van hen!’

Meer informatie?

Stichting Prachtvrouw richt zich op vrowuen met ambities en (te onwikkelen) talenten, erkt vraaggericht, faciliteert en begeleidt uiteenlopende activiteiten. Zodat vrouwen zich kunnen orienteren en stappen zetten richting de arbeidsmarkt. Kijk op de website van Stichting Prachtvrouw voor meer informatie: stichtingprachtvrouw.nl.