Week van de Alfabetisering in nieuwe stijl

Op dinsdag 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. Die dag is een ideaal moment om aandacht te vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland. Niemand weet hoe de samenleving er ná de coronacrisis uit ziet. Toch maakt Stichting Lezen en Schrijven al een plan om het Nederlandse publiek, taalnetwerken en bedrijven op te roepen en te ondersteunen bij het organiseren van passende activiteiten tijdens deze themaweek. Die week vindt plaats van maandag 7 tot en met zondag 13 september. Het blijft belangrijk om gezamenlijk het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zichtbaar te maken. Juist in deze tijd waarin de begeleiding van onze doelgroep extra aandacht vraagt. Om met de tijd mee te gaan, werkt Stichting Lezen en Schrijven aan een themaweek in een nieuwe stijl. 

Naamsverandering 

We kiezen voor een nieuwe naam: Week van Lezen en Schrijven. De naam Week van de Alfabetisering krijgt namelijk al jaren kritiek. Het woord ‘alfabetisering’ is te moeilijk. Veel mensen kunnen het woord niet uitspreken. Ook zorgt de naam ongewenst voor verwarring met analfabetisme. De Week van Lezen en Schrijven klinkt toegankelijker en is voor iedereen te begrijpen. We communiceren daarbij net als voorgaande jaren dat het gaat om de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computer, tablet en smartphone.

Activiteiten

Net als voorgaande jaren kunnen tijdens de Week van Lezen en Schrijven het Nederlandse publiek, taalnetwerken en bedrijven zelf in actie komen tegen laaggeletterdheid. Samen zetten we het belang van basisvaardigheden op de agenda. Stichting Lezen en Schrijven kan initiatiefnemers van activiteiten beperkt ondersteunen. Dit wordt anders dan in voorgaande jaren. Er is in het nieuwe kabinetsbeleid voor de aanpak van laaggeletterdheid 2020-2024 geen geld beschikbaar voor het ondersteunen van activiteiten in de themaweek.

Ondersteuning

Er komt een webpagina voor de Week van Lezen en Schrijven. Daarop staan voorbeelden van activiteiten en tips om die te organiseren. De site biedt bovendien een ‘gereedschapskist’ met communicatiemiddelen, zoals posters en online banners om te downloaden.

Start

Bij de start van de week vraagt Stichting Lezen en Schrijven aandacht voor het herkennen van laaggeletterdheid. Dat doen we samen met Taalambassadeurs (ex-laaggeletterden) en met de ambassadeurs van Stichting Lezen en Schrijven: presentatoren Anita Witzier en Kees Tol en zanger/liedjesschrijver René Karst.