Speciale aandacht voor vrouwen: EVA

In Nederland hebben vrouwen vaker een achterstand in taal en rekenen dan mannen. Daarnaast zijn laagopgeleide vrouwen minder vaak economisch zelfstandig dan laagopgeleide mannen. Daarom is er binnen de Toolkit Empowerment speciale aandacht voor laaggeletterde vrouwen.

De Toolkit Empowerment komt voort uit de pilot EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie). Deze pilot draaide Stichting Lezen & Schrijven in 2014-2018 in opdracht van het ministerie van OCW (directie Emancipatie). Het doel: meer vrouwen in beweging te krijgen om zich verder te ontwikkelen en de stap richting een betaalde baan te zetten. 5.550 laaggeletterde vrouwen werkten tijdens de pilot aan hun basisvaardigheden en empowerment.

Resultaten pilot

De effectmeting van Universiteit Maastricht liet mooie resultaten zien.

  • Deelnemers aan de EVA pilot werden zich meer bewust van hun kwaliteiten, wensen en mogelijkheden.
  • Ze voelden zich sterker en kregen meer eigenwaarde.
  • Ze verbeterden hun taalvaardigheden en konden deze beter toepassen.
  • Hun toekomstperspectief is vergroot en zij zagen nieuwe kansen op de arbeidsmarkt, maar ook opleidingskansen.
  • Ze kwamen in de actiestand; vergrootten ook hun sociale kring en werden actiever in het dagelijks leven.

We blijven komende jaren extra aandacht vragen voor het bereiken, activeren en opleiden van laaggeletterde vrouwen. Zodat zij meer mee kunnen doen, een betaalde baan kunnen vinden of andere dromen waar kunnen maken.