E-learning Aanpak van laaggeletterdheid

Wil je met een investering van 45 minuten het verschil maken? Met de e-learning Aanpak van laaggeletterdheid leer je hoe je laaggeletterde patiënten/cliënten kunt herkennen en motiveren tot taalscholing. Aan de orde komen: 

  • Aard en omvang van laaggeletterdheid. 
  • Relatie van laaggeletterdheid met jouw werkveld. 
  • Herkennen van laaggeletterdheid. 
  • Wat je kunt doen. 

Elke e-learning sluit af met een toets. Na het afronden van de toets met voldoende resultaat kun je het certificaat openen en opslaan of afdrukken. Kies de sector waarin je werkzaam bent:

Workshop

Heb je de e-learning met succes volbracht, dan kun je een certificaat downloaden en daarmee accreditatiepunten aanvragen. Om je vaardigheden om laaggeletterdheid te bespreken te oefenen, kun je de workshop 'Bespreken van laaggeletterdheid' organiseren binnen je organisatie.

Kies je sector 

Deze e-learning over de aanpak van laaggeletterdheid heeft zes versies, die op een specifieke sector zijn afgestemd. Klik hiernaast op de sector die voor jou van toepassing is.  
Elke e-learning sluit af met een toets. Na het afronden van de toets met voldoende resultaat kun je het certificaat openen en opslaan of afdrukken.  

Gezin 

Een deel van de ouders heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Je werkt met kinderen, ouders of gezinnen. Je bent bijvoorbeeld jeugdarts, leerkracht, voorleesvrijwilliger, pedagogisch medewerker, medewerker ouderbetrokkenheid, CJG medewerker, maatschappelijk werker, etc.  

Kraamzorg 

Een deel van de ouders heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Je werkt in de kraamzorg. Aan het eind van de e-learning is een toets. Wanneer je 70% van de toets goed hebt beantwoord, kun je eenmalig een accreditatiepunt aanvragen.  

NB: Voor de aanpak van laaggeletterdheid bij je werknemers kies je de e-learning Werk

Gezondheid 

Een deel van je patiënten heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Je werkt in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld als arts, verpleegkundige, apotheker, gezondheidsbevorderaar, fysiotherapeut, preventiewerker, etc. Deze e-learning heette voorheen ‘Taal maakt gezonder’. 

NB: Voor de aanpak van laaggeletterdheid bij je werknemers kies je de e-learning Werk

Werk 

Een deel van je werknemers heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Je bent bijvoorbeeld werkgever, manager, leidinggevende of HR-manager.  

NB: Gaat het om laaggeletterdheid bij je werknemers, maar werk je in de sector Gezin, Kraamzorg, Gezondheid of Dienstverlenen? Kies dan de e-learning Werk

Financiële zelfredzaamheid 

Deze e-learning is voor taalvrijwilligers over werken met Voor ’t zelfde geld. Je bent bijvoorbeeld vrijwilliger thuisadministratie of schuldhulpmaatje.  

Dienstverlening 

Een deel van je cliënten heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Je werkt bijvoorbeeld bij UWV, gemeente, welzijnsorganisatie, schuldhulpverlening, woningcorporatie, bank, Belastingdienst, deurwaarderskantoor, etc.  

NB: Voor de aanpak van laaggeletterdheid bij je werknemers kies je de e-learning Werk