Intake

Tijdens de intake kun je met Taalopdrachten het taalniveau van je deelnemer vaststellen. Hierdoor kan de deelnemer een taaltraject op maat krijgen.

De intake is er voor drie niveaus (Instroom, 1F en 2F) en voor de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken. De Taalopdrachten gaan over twee onderwerpen: werk en dagelijks leven. Voor elke vaardigheid zijn er verschillende taken. Een taak voor lezen is bijvoorbeeld het lezen van een instructie. De opdrachten zijn zowel geschikt voor moedertaalsprekers van het Nederlands als voor tweedetaalsprekers die het Nederlands begrijpen (mondeling minimaal A2).

Niveau inschatten

Om te weten op welk niveau de deelnemer de opdrachten het beste kan maken, maakt hij eerst een korte serie oefeningen voor alle taalvaardigheden. Aan de hand van de resultaten daarvan wordt duidelijk op welk niveau een deelnemer de opdrachten kan gaan maken.


 

Opdrachten maken

De deelnemer maakt de opdrachten voor de vaardigheden die voor hem relevant en op het juiste niveau zijn. Het maken van de opdrachten gebeurt niet in een keer, maar in een aantal bijeenkomsten. Je kunt de opdrachten combineren met andere lesactiviteiten. Zo is het voor de deelnemer aantrekkelijker om een opdracht te maken.

Waaruit bestaan de opdrachten?

Er zijn acht boekjes. In de boekjes vind je, naast de opdrachten zelf, een instructie voor afname, antwoord- en scorebladen en beoordelingsmodellen. Bij de luisteropdrachten horen geluidsfragmenten. Benieuwd hoe de opdrachten eruitzien? Bekijk hier een voorbeeld.

Wanneer en hoe kan ik de opdrachten gebruiken?

Als taalvrijwilliger kun je Taalopdrachten afnemen wanneer je na de basistraining een extra module hebt gevolgd. Wil je met de opdrachten aan de slag? Neem dan contact op met jouw contactpersoon van de vrijwilligersorganisatie voor meer informatie.

Taalopdrachten zijn beschikbaar voor alle (vrijwilligers)organisaties die werken met het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven. Bekijk hier hoe je als organisatie de materialen kunt aanvragen.

Audiofragmenten

Beluister hier de audiofragmenten bij de opdrachten.