Aan de slag met de materialen

Uit ervaring blijkt dat het volgen van vier fasen in de opbouw vaak leidt tot een structurele en effectieve lokale aanpak van laaggeletterdheid. Per fase zijn verschillende materialen en instrumenten beschikbaar vanuit het samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven. Hieronder ziet u een greep uit het aanbod.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de genoemde instrumenten? In het submenu vindt u voorbeelden van materialen en instrumenten per fase: vinden, opleiden en volgen.

Bent u benieuwd welke materialen en instrumenten er nog meer beschikbaar zijn of komen? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u graag meer.