Materialenwijzer

Om professionals bewust te maken van laaggeletterdheid en organisaties te ondersteunen in het bijscholen van laaggeletterden, ontwikkelen we samen met landelijke kennispartners en onderwijsinstellingen lesmaterialen en instrumenten.

We zorgen voor lesmateriaal om te oefenen met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Ook is er thematisch lesmateriaal. Al het materiaal sluit aan bij de leefwereld van deelnemers. Het materiaal is zo gemaakt dat vrijwilligers er goed mee kunnen werken. We zorgen voor taalniveauverhogend lesmateriaal en thematisch lesmateriaal, zodat iedereen kan werken met scholing op maat. Stichting Lezen & Schrijven werkt samen met vele landelijke en lokale organisaties. Materialen van organisaties zoals Leeslicht, Oefenen.nl, Melkweg+ en Spreektaal worden veelvuldig ingezet binnen Taal voor het Leven. Binnen het samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven ontwikkelen we aanvullende instrumenten en materialen.

Adviescollectie basisvaardigheden

Om het juiste materiaal te vinden is er de Adviescollectie. Deze Adviescollectie helpt vrijwilligers en bibliotheekmedewerkers bij het kiezen van materiaal voor deelnemers. Je vindt hier materialen voor taal, rekenen en digitale vaardigheden, en veel leesboekjes.

Voor vrijwilligers is er een Materialenwijzer beschikbaar. Deze praktische wijzer bevat leermateriaal dat vrijwilligers kunnen gebruiken bij het begeleiden van deelnemers, voor de basisvaardigheden taal, digitale vaardigheden en rekenen en op verschillende niveaus

Hieronder vind je een greep uit ons aanbod van instrumenten en lesmaterialen.

Totstandkoming

De Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelen de Materialenwijzer in nauwe samenwerking met NBD Biblion, Het Begint met Taal, formele en non-formele taalaanbieders, bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen.