Materialenwijzer

De Materialenwijzer helpt vrijwilligers geschikt lesmateriaal voor hun deelnemers te selecteren. De wijzer bevat materiaal voor de basisvaardigheden taal, digitale vaardigheden en rekenen op verschillende niveaus.

Alle leermaterialen in de Materialenwijzer zijn in te zien in bibliotheken en Taalhuizen. Ook veel andere lespunten hebben dit materiaal in huis. Vraag de coördinator van je eigen organisatie naar het materiaal als het niet aanwezig is: hij weet waar het besteld kan worden.

Adviescollectie basisvaardigheden

De Adviescollectie basisvaardigheden is een aanvulling op de Materialenwijzer en bevat een brede selectie materialen rond basisvaardigheden: naslagwerken voor vrijwilligers, leesboekjes voor deelnemers, en leermateriaal waarmee deelnemers onder begeleiding, maar ook zelfstandig kunnen werken. Hiermee kun je advies krijgen over welk materiaal je goed kunt inzetten bij deelnemersbegeleiding en over materialen waarmee de deelnemer zelf aan de slag kan. Met de Materialenwijzer en de Adviescollectie hebben bibliotheken en (digi)Taalhuizen een overzicht van instrumenten voor zowel vrijwilligers als deelnemers.

Totstandkoming

De Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelen de Materialenwijzer in nauwe samenwerking met NBD Biblion, Het Begint met Taal, formele en non-formele taalaanbieders, bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen.