Opleiden

Voor cursisten en vrijwilligers zijn diverse lesmaterialen en trainingen beschikbaar.

Lesmaterialen voor cursisten

Er zijn verschillende lesmaterialen beschikbaar waarmee cursisten zelfstandig en samen met hun taalvrijwilliger of docent kunnen oefenen. Er zijn bijvoorbeeld werkboeken, digitale programma’s en leesboeken in eenvoudige taal. De materialen sluiten zo veel mogelijk aan bij de leefwereld van de cursist en zijn dus vaak praktijkgericht. Het lesmateriaal dat Stichting Lezen & Schrijven heeft ontwikkeld is een aanvulling op bestaande materialen van andere organisaties. Zo is er Succes!, een papieren lees- en schrijfmethode vanaf instroom tot niveau 2F. Vrijwilligers kunnen hiermee met hun cursist aan de slag. In de oefenboekjes staan situaties uit het dagelijks leven en de werkomgeving van volwassenen centraal. Organisaties die werken met het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven kunnen deze lesmaterialen aanvragen en inzetten.

Voor vrijwilligers is er een Materialenwijzer beschikbaar. Deze praktische wijzer bevat leermateriaal dat vrijwilligers kunnen gebruiken bij het begeleiden van deelnemers, voor de basisvaardigheden taal, digitale vaardigheden en rekenen en op verschillende niveaus.

Training voor vrijwilligers en begeleiding docenten

Cursisten leren het meest als ze op de juiste manier worden begeleid en werken met geschikte lesmaterialen. Uit onderzoek blijkt dat de combinatie van professionele docenten, getrainde vrijwilligers en geschikt lesmateriaal gericht op de praktijk, zorgen voor de beste resultaten. Vrijwilligers volgen voordat zij aan de slag gaan een korte training waarin zij informatie krijgen over de doelgroep en hoe volwassenen leren. Ze oefenen met het voorbereiden van een bijeenkomst voor de cursist(en) en maken kennis met geschikt lesmateriaal. Als vrijwilligers meer willen leren of meer specifieke kennis nodig hebben voor de begeleiding van hun cursist(en), dan kunnen zij extra trainingsmodules volgen, bijvoorbeeld:

Taalhuis voor basisvaardigheden

Een Taalhuis (of Taalpunt) is een plek waar laaggeletterden terechtkunnen die aan de slag willen met basisvaardigheden. Zij kunnen er bijvoorbeeld informatie krijgen over een passende (digi)taalcursus, het aanbod in de buurt en er zijn vaak computers om op te oefenen. Het Taalhuis is er ook voor vrijwilligers. Zij kunnen er bijvoorbeeld advies krijgen over geschikt lesmateriaal voor hun cursist(en). Een Taalhuis bevindt zich vaak in een bibliotheek. Ook zijn er Taalhuizen in ziekenhuizen of bij gemeentelijke loketten. Het is een samenwerkingsverband tussen meerdere lokale partners, zoals de gemeente, bibliotheek, roc’s, private taalaanbieders, lokale vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties. In de Taalzoeker staat een overzicht van alle Taalhuizen. Lees meer over Taalhuizen.

Taalzoeker met cursuslocaties

De online Taalzoeker biedt professionals en doorverwijzers een overzicht van scholingsmogelijkheden in de buurt op het gebied van basisvaardigheden. Dit zijn cursussen in lezen, schrijven, spreken, rekenen en digitale vaardigheden van zowel formele als non-formele aanbieders. Ook geeft de Taalzoeker een overzicht van alle Taalhuizen in Nederland.