Vinden

Er zijn verschillende mogelijkheden om laaggeletterden te vinden. Hieronder leest u er meer over.

Taalmeter en andere meters

De Basismeters, zoals de Taalmeter 1F en 2F, zijn eenvoudig inzetbaar en kunnen in maximaal 15 minuten een indicatie geven of iemand (taal)scholing nodig heeft om vooruit te kunnen komen. De Taalmeters zijn wetenschappelijk onderbouwd, gevalideerd en in de praktijk uitgetest. Taalmeters zijn niet alleen geschikt voor gemeentelijke instellingen, maar ook voor alle loketorganisaties, zoals uitzendbureaus, schoonmaakbedrijven en maatschappelijke instellingen. Er zijn van 2012 tot half 2015 ruim 25.000 Taalmeters afgenomen. Bij ongeveer 35% hiervan bleek er een indicatie voor laaggeletterdheid te zijn. Ook is er de Taalverkenner. Dit is geen online instrument; de afname vindt plaats op papier. De Taalverkenner wordt bijvoorbeeld toegepast door sociale wijkteams en bij intake voor schuldhulpverlening.

Voorbeeldboekje Screenen op basisvaardigheden

Taalambassadeurs

Taalambassadeurs (voormalig laaggeletterden) weten uit eigen ervaring hoe het is om niet te kunnen lezen en schrijven. Zij zijn getraind om in presentaties en via de media uiteenlopende doelgroepen - van politici tot laaggeletterden - te overtuigen van het belang van goede basisvaardigheden voor iedereen. Zij doen dit op vrijwillige basis.

Voor organisaties die de Taalmeter (gaan) gebruiken is er een e-learning beschikbaar. De e-learning laat zien hoe medewerkers de Taalmeter kunnen inzetten in hun dagelijkse werk.