Voortgangstoetsen

De voortgangstoetsen van Taal voor het Leven geven u en de cursisten binnen uw organisatie inzicht in de voortgang van lezen, schrijven en/of rekenen. De vragenlijsten van Taal voor het Leven geven inzicht in de vorderingen in financiële en digitale vaardigheden en/of deelname aan de maatschappij. U kunt ze eenvoudig in uw organisatie inzetten.

Waarom voortgang meten

Voor de cursist is het motiverend om te zien dat hij/zij door te oefenen vooruit gaat. Voor de partnerorganisatie is het van belang om te (laten) zien dat de aanpak werkt, onder andere voor kwaliteitsbeleid en als verantwoording naar subsidiegevers. Ook voor docenten en vrijwilligers is de voortgang van een cursist interessant. Tot slot gebruikt Stichting Lezen & Schrijven de resultaten voor een effectmeting van het programma Taal voor het Leven.

Beschikbare voortgangstoetsen en vragenlijsten

Partners van Taal voor het Leven kunnen kosteloos voortgangstoetsen en vragenlijsten afnemen bij hun cursisten. Om de voortgang goed in beeld te brengen zijn er in ieder geval 2 meetmomenten. Bij voorkeur vindt de eerste meting plaats bij start van het traject. De afname is op papier en duurt maximaal een uur. Wat er beschikbaar is:

 1. Voortgangstoetsen
  • Lezen
  • Schrijven
  • Rekenen
 2. Vragenlijsten

  • Sociale inclusie*
  • Digitale vaardigheden
  • Financiële vaardigheden (pilot)

* Sociale inclusie is op papier beschikbaar in het Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Arabisch, Turks, Pools, Russisch, Somalisch en Farsi.

Deze voortgangstoetsen en vragenlijsten zijn geschikt voor mensen die moeite hebben met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Zij hebben een Nederlands taalniveau tussen Instroom en 2F. Anderstalige cursisten moeten minimaal een Nederlands taalniveau A1 hebben. Voor sommige voortgangstoetsen of vragenlijsten is Nederlands op niveau A2 vereist.

Digitale resultaten van deelnemers

In de online Toetsenbank kunnen partners de uitslagen terugvinden van de Voortgangstoetsen en Vragenlijsten.

Voorbeeldboekje

Klik om te vergroten

In 3 stappen aan de slag

 1. Maak vrijblijvend een afspraak met uw contactpersoon van Stichting Lezen & Schrijven. U kunt dan zowel voorbeelden van voortgangstoetsen en vragenlijsten krijgen, als advies over een aanpak die past bij uw organisatie.
 2. U ontvangt wat u nodig heeft om gemakkelijk aan de slag te gaan. Denk hierbij aan de handleiding, de voortgangstoetsen en vragenlijsten.
 3. Het regelen van praktische zaken is belangrijk. Denk hierbij aan de plaats en het moment van afname, de benodigde faciliteiten en het aanwijzen van een begeleider van een toets. Uw contactpersoon kan u hierin adviseren en ondersteunen.

Voorschatter

Wilt u weten of de deelnemer klaar is om een voortgangstoets of vragenlijst te maken? Laat de deelnemer een voorschatter maken.

Meer informatie

Heeft u vragen over de voortgangstoetsen of vragenlijsten? Neem dan contact op met uw contactpersoon of kijk voor meer informatie op taalvoorhetleven.nl/contact.