Voel je goed!

Voel je goed! is de combinatie van individuele eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen van een vrijwilliger over gezonder eten en meer bewegen. De aanpak is gericht op laagopgeleide volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met taal en daardoor met het verwerken van informatie.

Waarom Voel je goed!?

Voor laaggeletterden is het vaak lastig om informatie over gezonde voeding te kunnen verkrijgen en begrijpen. Laat staan dat zij deze informatie kunnen beoordelen en toepassen in hun dagelijkse leven. Zeker als je bedenkt welke rol de (verleidelijke) eetomgeving daarbij speelt. Daardoor is de kans op overgewicht en aandoeningen en ziekten die daarvan het gevolg zijn, groot.

Daarbij komt dat zorgverleners vaak niet vragen of iemand moeite heeft met lezen en schrijven. En laaggeletterden schamen zich om het zelf te moeten zeggen. . Daardoor heeft de begeleiding van de huisarts, dietist, etc. niet altijd het gewenste effect. Gezondheidsklachten verergeren, met alle gevolgen van dien.

Hoe werkt het?

Diëtisten werven deelnemers Voel je goed! met behulp van de Taalverkenner gezondheid en verwijzen deze cliënten door naar een betrokken vrijwilligersorganisatie. Hun eigen adviezen geven zij in makkelijke taal. Diëtisten ontvangen daarnaast ook deelnemers via verwijzers als huisartsen, praktijkondersteuners, welzijnswerkers, buurtsportcoaches, taaldocenten, klantmanagers, etc. en sociale media.

De vrijwilligersorganisatie koppelt groepjes van vier tot zes deelnemers aan een getrainde vrijwilliger. De groepjes krijgen 20 wekelijkse lessen van drie uur in de buurt, die parallel lopen aan de consulten van de diëtist. Een van de lessen is een supermarkrondleiding, die de diëtist verzorgt.

Diëtist Jolande: “Ik denk dat de aanpak van laaggeletterdheid de oplossing is voor cliënten die al jaren bij me komen."

Deelnemer Hella: "Na 54 jaar durf ik eindelijk te zeggen dat ik me goed voel!"

Inhoud lessen

De lessen gaan over gezond eten en voldoende bewegen, gebaseerd op de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum, en de Beweegrichtlijn van het Kenniscentrum Sport. Omdat Voel je goed! is gericht op gedragsverandering, besteden we ook aandacht aan motivatie, doelen, sociale steun, beloning en de rol van de omgeving. We kijken verder naar eten en bewegen met kinderen, culturele aspecten, communicatie met de diëtist en huisarts en vervolglessen in taal en/of rekenen.

Het lesmateriaal is ontwikkeld met het Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport, Nederlandse Vereniging van DiëtistenDiëtist in Den Haag, Diëtistenpraktijk HRCCarintreggeland, Stichting Lezen & Schrijven en vier ervaringsdeskundige Taalambassadeurs.

Samenwerking

We werken in de uitvoering samen met de volgende pilotorganisaties:

 
 Plaats

 
 Diëtistenpraktijk

 Vrijwilligers- organisatie

 
 Ervaringsverhaal

 Den Haag

 Diëtist in Den Haag

 SHG Gezondheidscentra

 Hordijk & Hessing

 Taaltijd

 ervaringsverhaal

 Emmen

 LBG Diëtistenpraktijk

 Libra Dieetadvisering

 Taalpunt Emmen

 
 Hengelo

 Carintreggeland

 WIJkracht

 ervaringsverhaal

 Hoogeveen

 Diëtistenpraktijk Hoogeveen

 Move2Be

 Taalhuis Hoogeveen

 

 Rotterdam

 Diëtistenpraktijk HRC

 WMO Radar

 ervaringsverhaal

 Zoetermeer

 Goudenhart

 Piëzo

 ervaringsverhaal

 ervaringsverhaal

Voel je goed! is ondertussen ook uitgerold naar: Amsterdam, Delfzijl, Drachten, Hilversum, Midden-Groningen, Nieuwkoop, Nijmegen, Oldambt, Pekela, Steenwijkerland en Veendam.

Ook belangstelling? Neem contact op met de landelijk projectleider Voel je goed!: mariekewiebing@lezenenschrijven.nl.

De volgende partijen maken deel uit van de Voeljegoed!-denktank, die zich buigt over borging en uitrol (in willekeurige volgorde): 

Toetsing en doorlooptijd

De pilot loopt van januari 2016 tot juli 2019. Na een ontwikkeljaar, is de implementatie gestart in januari 2017. Via wetenschappelijk onderzoek kijken we of Voel je goed! werkt. We kijken naar verschillen in gewicht, ervaren gezondheid, gezondheidsvaardigheden, eet- en beweeggedrag en determinanten van deze beide gedragingen. ResCon voert analyses uit. Op 18 april 2019 zijn de resultaten gepresenteerd. Voel je goed! werkt: deelnemers voelen zich na afloop gezonder en hebben een gezonder gewicht. Tot slot zetten we de kosten en baten van Voel je goed! op een rij. Al tijdens het  traject richten we onze pijlen op nieuwe partners. Zie 'Samenwerking'.

Nieuwsbrieven

Een keer per halfjaar verschijnt de nieuwsbrief Voel je goed! met daarin het laatste nieuws. Lees hieronder de laatst verschenen nieuwsbrieven.

Ook de Nieuwsbrief ontvangen? Geef het door aan de landelijk projectleider Voel je goed!: mariekewiebing@lezenenschrijven.nl.

Over Voel je goed!

Voel je goed! is onderdeel van Taal voor het Leven en daarmee ook onderdeel van vierjarig kabinetsprogramma (2016-2019) Tel mee met Taal. Hierin staan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid centraal rond thema’s gezin, gezondheid en werk. De ministeries van OCW, SZW en VWS werken hierin samen.

Voel je goed! is een project van Stichting Lezen & Schrijven, mede mogelijk gemaakt door FNO, Lidl, Achmea, Ipskamp Printing en Fonds Taal maakt gezonder.

Meer weten?

Neem contact op met:
Marieke Wiebing, landelijk projectleider Voel je goed!
mariekewiebing@lezenenschrijven.nl | 06-502 08 138