Voel je goed!

Voel je goed! is de combinatie van eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger. De aanpak is gericht op lager opgeleide volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met taal en daardoor met het verwerken van informatie.

Waarom Voel je goed!?

Voor laaggeletterden is het vaak lastig om informatie over gezonde voeding te kunnen vinden en begrijpen. Laat staan dat zij deze informatie kunnen beoordelen en toepassen in hun dagelijkse leven. Zeker als je bedenkt welke grote rol de (verleidelijke) eetomgeving daarbij speelt. Daardoor hebben zij grote kans op overgewicht en aandoeningen die daarvan het gevolg zijn.

Daar komt bij dat zorgverleners vaak niet vragen of iemand moeite heeft met lezen en schrijven. En laaggeletterden schamen zich om het zelf te zeggen. Daardoor heeft de begeleiding van de huisarts, diëtist, etc. niet altijd het gewenste effect. Gezondheidsklachten verergeren, met alle gevolgen van dien.

Diëtist Jolande: “Ik denk dat de aanpak van laaggeletterdheid de oplossing is voor cliënten die al jaren bij me komen."

Hoe werkt het?

Een lokale projectleider promoot Voel je goed! lokaal, werft deelnemers en helpt anderen daarbij (diëtist, buurtsportcoach, praktijkondersteuner, sociaal cultureel werker, taaldocent, klantmanager, etc.). 

Een vrijwilligerscoördinator werft en schoolt vrijwilligers en koppelt groepjes van 4-6 deelnemers aan een getrainde vrijwilliger. De groepjes krijgen 20 wekelijkse lessen van drie uur in de buurt, die parallel lopen aan de consulten van de diëtist. 

Diëtisten geven als professional persoonlijke dieetadviezen in eenvoudige taal (eenmalig tijdens een les in de supermarkt). Zie verder Voel je goed! de film hier!
 

Deelnemer Hella: "Na 54 jaar durf ik eindelijk te zeggen dat ik me goed voel!"

Deelnemer Erma: “Ik hoef niet aan de medicijnen voor diabetes.”

Bewezen en erkende aanpak

Onderzoeks- en adviesbureau ResCon heeft in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven in 2017/2018 onderzoek uitgevoerd naar het effect en proces van Voel je goed!. April 2019 zijn de resultaten gepresenteerd. Voel je goed! werkt: deelnemers voelen zich na afloop gezonder en hebben een gezonder gewicht. 

De erkenningscommissie Interventies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft Voel je goed! april 2020 de erkenning ‘Goed onderbouwd.’ “Er is een heel uitgebreide en zorgvuldige beschrijving van de aanpak en bijbehorende activiteiten. Dit is tot in de puntjes verzorgd en biedt nieuwe aanbieders een heel compleet maatwerkpakket.”, aldus de erkenningscommissie. 

Ervaringsverhalen

Samen met vele gemeenten en organisaties organiseren we Voel je goed! Lees de ervaringsverhalen uit het hele land:

De volgende partijen maken deel uit van de Voel je goed!-denktank, die zich buigt over borging en uitrol:

Ook belangstelling? Neem contact op met de landelijk projectleider Voel je goed!: mariekewiebing@lezenenschrijven.nl.

Inhoud lessen

De lessen gaan over gezond eten en voldoende bewegen, gebaseerd op de Schijf van Vijf en de Beweegrichtlijn. Omdat Voel je goed! is gericht op gedragsverandering, komen ook motivatie, doelen, sociale steun, beloning en de rol van de verleidelijke eetomgeving aan de orde. Verder wordt stilgestaan bij eten en bewegen met je kinderen, culturele aspecten, communicatie met de diëtist en huisarts en vervolglessen in taal en/of rekenen.

Het lesmateriaal is ontwikkeld samen met het Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Diëtist in Den Haag, Diëtistenpraktijk HRC, Carintreggeland, Stichting Lezen & Schrijven en vier ervaringsdeskundige Taalambassadeurs van Stichting ABC.

Nieuwsbrieven

Een keer per halfjaar verschijnt de nieuwsbrief Voel je goed! met daarin het laatste nieuws. Lees hieronder de laatst verschenen nieuwsbrieven.

Ook de Nieuwsbrief ontvangen? Geef het door aan de landelijk projectleider Voel je goed!: mariekewiebing@lezenenschrijven.nl.

Over Voel je goed!

Voel je goed! is onderdeel van Taal voor het Leven en daarmee ook onderdeel van vijfjarig kabinetsprogramma (2020-2024) Tel mee met Taal. Hierin staat de integrale aanpak van laaggeletterdheid centraal. De ministeries van OCW, SZW, VWS en BZK werken hierin samen.

Voel je goed! is een project van Stichting Lezen & Schrijven, mede mogelijk gemaakt door FNO, Lidl, Achmea, Ipskamp Printing en Fonds Taal maakt gezonder.

Meer weten?

Neem contact op met:
Marieke Wiebing, landelijk projectleider Voel je goed!
mariekewiebing@lezenenschrijven.nl | 06-502 08 138