Taalhuis opzetten

Een Taalhuis is dé plek waar iedereen terechtkan die aan de slag wil met basisvaardigheden.

Je kunt er informatie krijgen over een passende (digi)taalcursus, het aanbod in de buurt en er zijn vaak computers om op te oefenen. Het Taalhuis is er ook voor vrijwilligers. Zij kunnen er bijvoorbeeld terecht voor onderwijskundig advies of
voor geschikt lesmateriaal voor hun cursist(en).

Samenwerking lokale partners

Vaak bevindt een Taalhuis zich in een bibliotheek. Ook zijn er Taalhuizen in ziekenhuizen of bij gemeentelijke loketten. Het is een samenwerkingsverband tussen meerdere lokale partners, zoals de gemeente, bibliotheek, roc’s, private taalaanbieders, lokale vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties. Een Taalhuis kan een katalysator zijn voor de lokale samenwerking in de aanpak van basisvaardigheden. Uit ervaring blijkt dat het een goed instrument is om met verschillende organisaties de mogelijkheden op elkaar af te stemmen, en de cursisten en vrijwilligers zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Negen bouwstenen voor een duurzaam Taalhuis

Om uw Taalhuis in aanmerking te laten komen voor ondersteuning vanuit de Koninklijke Bibliotheek, de verschillende PSO’s en Stichting Lezen & Schrijven, zien wij graag dat u werkt aan de onderstaande bouwstenen. Deze bouwstenen zijn door de genoemde organisaties ontwikkeld.

  1. Het Taalhuis is een fysieke en herkenbare plek in de stad of het dorp.
  2. Het Taalhuis is een samenwerkingsverband van meerdere lokale organisaties met (delen van) het samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven.
  3. Het Taalhuis is opgenomen in een meerjarig beleidsplan met financiële dekking.
  4. In het Taalhuis is het mogelijk om als bezoeker onder begeleiding het recente lokale aanbod te raadplegen. Het Taalhuis draagt zorg voor het actueel houden van het aanbod op Taalzoeker.nl en Digitaalhulpplein.nl.
  5. Vanuit het Taalhuis wordt er actief gewerkt aan werving en scholing van laaggeletterden.
  6. In het Taalhuis zijn vrijwilligers actief die (een deel van) de basistraining van Taal voor het Leven hebben gevolgd, afhankelijk van de al aanwezige kennis.
  7. In het Taalhuis is een basiscollectie van lees-, les- en toetsmaterialen (fysiek en digitaal) voor laaggeletterden beschikbaar om mee te kunnen oefenen.
  8. Het Taalhuis verzekert zich van een onderwijskundig specialist voor intakes van cursisten en het helpen van vrijwilligers met didactische vragen.
  9. Het Taalhuis bewaakt de kwaliteit door monitoring van effecten, registratie van aantallen en deelname aan (landelijke) intervisie.