Ik werk bij een gemeente

Wilt u laaggeletterden in uw gemeente de handvatten bieden die zij nodig hebben om in beweging te komen en meer (economisch) zelfstandig te worden? De cursussen empowerment zijn ontwikkeld voor laaggeletterden die hun toekomst in eigen handen willen nemen en moeite hebben met een of meer basisvaardigheden.

Wat kan mijn gemeente doen? 

Als beleidsmaker kunt u empowerment – gekoppeld aan basisvaardigheden – opnemen in uw beleid. Financiering van (begeleiding van) cursussen empowerment kunt u mogelijk maken in de beleidsrealisatie. Empowerment is bij uitstek geschikt voor brede verbindingen in het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingen tussen uitvoerders van de Participatiewet, de Wet educatie en beroepsonderwijs, vrouwen- of welzijnsorganisaties en Taalhuizen. Door samenwerkingen te realiseren wordt het voor deelnemers gemakkelijker om door te stromen naar een volgende stap in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld een sollicitatietraining of vrijwilligerswerk. 

De Toolkit Empowerment bevat alle informatie en materialen die nodig zijn om passend aanbod voor laaggeletterden te ontwikkelen. Wanneer organisaties in uw gemeente cursussen empowerment willen verzorgen, kunnen zij deze combineren met andere materialen van Taal voor het Leven, bijvoorbeeld boekjes uit de Succes!-serie of onderdelen van de methode Werk ze!. In deze lesmaterialen wordt aandacht besteed aan onderwerpen als ouderbetrokkenheid, gezondheid en financiële zelfredzaamheid. 

Onderzoek uitgevoerd door de Maastricht University laat zien dat deelnemers na het volgen van een cursus empowerment een beter toekomstperspectief hebben en nieuwe kansen zien op de arbeidsmarkt. 

Speciale aandacht voor vrouwen 

Binnen de Toolkit Empowerment is er speciale aandacht voor vrouwen. Vrouwen in Nederland hebben een achterstand ten opzichte van mannen. Deze genderkloof is zichtbaar wanneer men kijkt naar de positie op de arbeidsmarkt, het opleidingsniveau en − hiermee nauw verbonden − de mate van geletterdheid. Vrouwen zijn vaker dan mannen financieel kwetsbaar, werken vaker in deeltijd en komen in de gezinsfase vaak (nog) verder van de arbeidsmarkt te staan. 

Van start met de Toolkit Empowerment 

De benodigde informatie en materialen om van start te gaan met empowerment kunnen organisaties in uw gemeente hier vinden: 

Bent u benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? 

Deelnemers en vrijwilligers aan het woord 

Meer weten of een adviesgesprek? 

Veel informatie vindt u in de veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Voor meer informatie of een advies op maat kunt u contact opnemen met uw lokale contactpersoon of met Stichting Lezen & Schrijven via info@lezenenschrijven.nl of 070 302 26 60.