Ik werk bij een organisatie die toeleidt naar werk

Wilt u laaggeletterden de handvatten bieden die zij nodig hebben om in beweging te komen en meer (economisch) zelfstandig te worden? De cursussen empowerment zijn bedoeld voor deelnemers die hun toekomst (weer) in eigen handen willen nemen en moeite hebben met een of meer basisvaardigheden.

Wat kan mijn organisatie doen? 

Organisaties kunnen zelf aanbod ontwikkelen dat laaggeletterden stimuleert om een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. In de Toolkit Empowerment vindt u alle informatie en materialen die u hiervoor nodig heeft. De cursussen empowerment kunt u combineren met andere materialen van Taal voor het Leven, bijvoorbeeld boekjes uit de Succes!-serie of onderdelen van de methode Werk ze!. In deze lesmaterialen wordt aandacht besteed aan onderwerpen als de eerste stap naar werk, veilig werken en duurzaam aan het werk blijven. 

U kunt de cursussen empowerment ook combineren met andere cursussen, eigen lesmateriaal of toespitsen op een specifieke groep of vraag. Zo verkennen deelnemers in de cursus Jouw leven & werk wat het inhoudt om (weer) aan het werk te gaan. Deze cursus kan ook ingezet worden voor deelnemers die net begonnen zijn met werken en ondersteunt hen om duurzaam aan het werk te blijven. Bij Voor jezelf? gaat het erom te ontdekken of het starten en leiden van een eigen bedrijf iets voor de deelnemer is. 

Onderzoek uitgevoerd door de Maastricht University laat zien dat deelnemers na het volgen van een cursus empowerment een beter toekomstperspectief hebben en nieuwe kansen zien op de arbeidsmarkt. 

Speciale aandacht voor vrouwen 

Binnen de Toolkit Empowerment is er speciale aandacht voor vrouwen. Vrouwen in Nederland hebben een achterstand ten opzichte van mannen. Deze genderkloof is zichtbaar wanneer men kijkt naar de positie op de arbeidsmarkt, het opleidingsniveau en − hiermee nauw verbonden − de mate van geletterdheid. Vrouwen zijn vaker dan mannen financieel kwetsbaar in Nederland, werken vaker in deeltijd en komen in de gezinsfase vaak (nog) verder van de arbeidsmarkt te staan. 

Van start met de Toolkit Empowerment 

De volgende informatie en materialen heeft u nodig om in uw organisatie van start te gaan met empowerment: 

Aan de slag 

Als partner van Taal voor het Leven kunt u in de online bestelportal een cursuspakket bestellen. 

Een volledig cursuspakket bestaat uit: 

  • Een gids voor vrijwilligers (digitaal of op papier) 
  • Een werkboek voor deelnemers (digitaal of op papier) 
  • Het In je kracht-kaartspel (met handleiding) 
  • Informatie voor organisaties 
  • Het bewijs van deelname (digitaal of op papier) 

Ook vindt u in de online bestelportal losse opdrachten. Deze kunt u gebruiken als aanvulling op een cursus empowerment, op Succes!-materiaal en/of op eigen lesmateriaal. 

Meer weten of een adviesgesprek? 

Veel informatie vindt u in de veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Voor meer informatie of een advies op maat kunt u contact opnemen met uw lokale contactpersoon of met Stichting Lezen & Schrijven via info@lezenenschrijven.nl of 070 302 26 60.