Toolkit Empowerment

Om te kunnen meedoen in de maatschappij heb je basisvaardigheden nodig: taal, rekenen en digitale vaardigheden. Daarnaast zijn zelfvertrouwen en zelfinzicht essentieel om verder te komen. Stichting Lezen & Schrijven biedt partnerorganisaties de Toolkit Empowerment en cursussen empowerment aan. Hiermee kunnen zij aanbod ontwikkelen waarin het werken aan zelfvertrouwen en zelfinzicht centraal staat.

De Toolkit Empowerment komt voort uit het pilotprogramma EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie). Stichting Lezen & Schrijven heeft deze pilot van 2014 tot en met 2018 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), directie Emancipatie (DE). De pilot had als doel vrouwen te stimuleren om zelfvertrouwen en zelfinzicht te ontwikkelen om sterker in het leven te staan, stappen te kunnen zetten naar de arbeidsmarkt en te participeren in de samenleving. Om dit mogelijk te maken heeft Stichting Lezen & Schrijven drie cursussen empowerment ontwikkeld (geschikt voor vrouwen én mannen) die partnerorganisaties kunnen inzetten. 

Wat vindt u in de Toolkit Empowerment?

In deze toolkit vindt u previews van de cursussen empowerment. Ook vindt u tips en voorbeelden om aan de slag te kunnen gaan. De cursussen zijn gericht op laaggeletterden die hun positie in de maatschappij willen versterken, bijvoorbeeld door te starten met een opleiding of door zich voor te bereiden op (vrijwilligers)werk. Onderwerpen die ook in de cursussen aan bod komen zijn de wens om je thuisadministratie op orde te brengen, gezond te leven, betrokken te zijn bij de (taal)ontwikkeling van je kind en het verkennen van zelfstandig ondernemerschap. 

Doelgroep 

De Toolkit Empowerment is bedoeld voor gemeenten en organisaties die zich bezighouden met educatie, participatie en werk en zich daarbij richten op laaggeletterden. Voorbeelden van organisaties die de toolkit inzetten zijn Taalhuizen, vrouwen- en welzijnsorganisaties en organisaties die toeleiden naar werk. 

Ga direct naar de informatie voor uw organisatie: 

Volledig overzicht van alle informatie in de Toolkit Empowerment.

Bekijk de cursussen:

Bekijk informatie over de losse materialen: 

Naast de cursusmaterialen vindt u in deze toolkit: 

Meer weten of een adviesgesprek? 

Veel informatie vindt u in de veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Voor meer informatie of een advies op maat kunt u contact opnemen met uw lokale contactpersoon of met Stichting Lezen & Schrijven via info@lezenenschrijven.nl of 070 302 26 60.