Succes! Rekenen

Met de boekjes uit de serie Succes! Rekenen kunnen deelnemers aan hun rekenvaardigheden werken. De thema's van de boekjes sluiten aan op herkenbare situaties voor volwassenen. Zo kunnen deelnemers hun rekenvaardigheden verbeteren aan de hand van onderwerpen die ze interessant vinden én die dicht bij hen staan. Na een pilot waarin Succes! Rekenen is getest, worden nu de definitieve boekjes ontwikkeld. Deze zijn vanaf begin 2018 beschikbaar.

Oefenboekjes op thema

De thema’s van de eerste zes boekjes sluiten zo veel mogelijk aan bij ander lesmateriaal van Taal voor het Leven. De focus ligt hierbij op de thema’s werk, geld en gezondheid. De boekjes zijn bedoeld voor deelnemers die een basaal getalbegrip hebben, kunnen lezen op niveau 1F en Nederlands spreken (minimaal niveau A2). Voor elk van de rekenniveaus – Instroom, 1F en 2F – zijn nu twee boekjes ontwikkeld met de volgende titels:

 • Ik heb een afspraak - Instroom
 • Wat kost het? - Instroom
 • Klussen in huis - 1F
 • Slim uitgeven - 1F
 • Gezond leven - 2F
 • Koken voor anderen - 2F

Aanvullend zijn er bijpassende rekenkaarten en ICT-opdrachten. De rekenkaarten geven extra ondersteuning op specifieke rekenonderwerpen, bijvoorbeeld rekenen met maten of procenten.

Laaggecijferdheid: wat is dat precies?

Van de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, hebben bijna 2,1 miljoen moeite met rekenen. Dit betekent dat zij moeite hebben met situaties in hun dagelijks leven waarin getallen, maten en verbanden een rol spelen. Hoeveel korting krijg ik? Hoeveel rollen behang heb ik nodig? Hoe laat gaat de bus?

Laaggecijferd zijn heeft, net als laaggeletterd zijn, grote invloed op iemands dagelijks leven.​ Zo zijn mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen veel vaker langdurig arm dan niet-laaggeletterden. En mensen die moeite hebben met lezen of rekenen zijn oververtegenwoordigd onder de mensen die zich aanmelden bij schuldhulpverlening.​

Over de pilot

In de pilot hebben we onderzocht hoe we laaggecijferdheid succesvol kunnen aanpakken. We hebben onder andere de volgende vragen getoetst:

 • Zijn het rekenmateriaal en de bijbehorende aanpak geschikt voor vrijwilligers en deelnemers?
 • Kunnen zij uit de voeten met het materiaal?
 • Zijn het materiaal en de aanpak motiverend voor deelnemers en vrijwilligers?
 • Boeken de deelnemers concrete leerresultaten?

Uit een evaluatie door DUO Onderwijsonderzoek komen goede eerste resultaten naar voren:

 • 89% vindt de rekenkaarten en de opdrachten in de boekjes goed tot zeer goed
 • 68% vindt dat de rekenkaarten de rekenvaardigheid van de deelnemer in hoge mate ondersteunen
 • 83% heeft als algemeen oordeel over het rekenmateriaal (boekjes + rekenkaarten + ICT-opdrachten + ffRekenen): positief tot zeer positief.

Aan de hand van de ervaringen tijdens de pilotfase wordt nu de laatste hand gelegd aan de definitieve materialen. Deze zijn vanaf begin 2018 door Taal voor het Leven-partners te bestellen via de Bestelportal.

Meer lesmateriaal over rekenen

Succes! Rekenen is ontwikkeld door Universiteit Utrecht in opdracht van en in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven. Ook wordt binnen Taal voor het Leven gebruik gemaakt van het onlineprogramma ffRekenen. Hier vinden deelnemers aansprekende uitlegvideo’s, animaties en oefeningen. Dit programma is kosteloos te gebruiken.

Meer weten?

De boekjes en rekenkaarten zijn vanaf begin 2018 door Taal voor het Leven-partners te bestellen via de Bestelportal. Voorwaarde voor gebruik is dat rekenvrijwilligers een training volgen van twee dagdelen. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via rekenen@lezenenschrijven.nl. Daar kun je ook terecht met al je andere vragen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Succes! Rekenen | januari 2017
Nieuwsbrief Succes! Rekenen | februari 2017
Nieuwsbrief Succes! Rekenen | maart 2017
Nieuwsbrief Succes! Rekenen | april 2017
Nieuwsbrief Succes! Rekenen | mei 2017

Wil je de nieuwsbrief over de pilot Succes! Rekenen ook ontvangen? Meld je aan via rekenen@lezenenschrijven.nl.