Succes!

Succes! is een lesmethode voor volwassenen die beter willen leren lezen en schrijven. In de oefenboekjes staan situaties uit het dagelijks leven en de werkomgeving van volwassenen centraal.

De methode is zo ontwikkeld dat je er als taalvrijwilliger goed mee kunt werken. Het is de eerste schriftelijke integrale lees- en schrijfmethode vanaf instroom tot niveau 2F. Ook is het de eerste methode die ontwikkeld is voor de doelgroep Nederlandssprekenden. Dat zijn volwassenen die een mondeling taalniveau hebben van minimaal A2-niveau. Succes! is een aanvulling op bestaande materialen van andere organisaties.

Passend bij de deelnemer

De thema's van de boekjes sluiten aan op herkenbare situaties voor volwassenen. Denk aan het regelen van bankzaken, kinderen helpen met school of veilig werken. Je kiest samen met je deelnemer de thema’s uit die voor hem of haar belangrijk zijn. Zo kunnen deelnemers hun taalniveau verbeteren aan de hand van onderwerpen die ze interessant vinden en die dicht bij hen staan. Veel voorkomende thema’s die goed aansluiten bij het overige lesmateriaal van Taal voor het Leven zijn: gezondheid, participatie en werk, financiën en thuisadministratie en ouderbetrokkenheid.

Oefenboekjes op thema

De methode bestaat momenteel uit ruim 100 boekjes, verdeeld over drie niveaus:

  • (op weg naar) Instroom 
  • (op weg naar) 1F
  • (op weg naar) 2F

Alle Succes!-boekjes hebben dezelfde opbouw en bevatten opdrachten die passen bij het thema. De thema's zijn gezin, geld, gezondheid en werk. Je kunt ze in willekeurige volgorde gebruiken. Achter in elk boekje staan aanwijzingen voor taalvrijwilligers over de begeleiding van de deelnemers bij de opdrachten.

Bekijk een aantal voorbeelden van Succes!-boekjes op de verschillende niveaus:

Je vindt hier een overzicht van de beschikbare boekjes van Succes! per thema.

Deze lesmaterialen kun je bestellen bij je (vrijwilligers)organisatie.

Wanneer en hoe kan ik Succes! gebruiken?

Ben je taalvrijwilliger en wil je met Succes! aan de slag? Neem dan contact op met jouw contactpersoon van de vrijwilligersorganisatie voor meer informatie. Je krijgt als vrijwilliger een workshop waarin uitgelegd wordt hoe je Succes! en de Taalhulp bij Succes! gebruikt.

Succes! is beschikbaar voor alle (vrijwilligers)organisaties die werken met het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven. Bekijk hier hoe je als organisatie de materialen kunt aanvragen.

De Taalhulp bij Succes!

Omdat elke deelnemer eigen schrijfproblemen en een eigen woordenschat heeft, staan er in de boekjes geen oefeningen voor bijvoorbeeld spelling, grammatica of woordenschat. Speciaal daarvoor is de Taalhulp bij Succes! ontwikkeld. Hierin vind je:

  • praktische aanwijzingen voor de uitbreiding en versterking van de woordenschat van deelnemers
  • tips hoe je het (beter) leren schrijven aanpakt
  • tips hoe je feedback geeft op door de deelnemer geschreven teksten
  • kaarten over de belangrijkste schrijfproblemen. Elke kaart gaat over een onderwerp en er staan tips op voor oefeningen. Deelnemers kunnen (kopieën van) kaarten opnemen in hun eigen taalmap. 
  • praktische voorbeelden van feedback die je als begeleider kunt geven op zelfgeschreven teksten van cursisten

Een Succes!-boekje kiezen

Om jou en de deelnemer te helpen bij de keuze voor een geschikt boekje is er een overzicht van de thema’s en taalopdrachten per boekjes beschikbaar in de Taalhulp. Zo kun je samen met de deelnemer kiezen met welk boekje je wilt werken.