Taal voor Thuis

De cursus Taal voor Thuis helpt de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te vergroten. Zij leren over de (taal)ontwikkeling van hun kind, over activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Door Taal voor Thuis worden ouders indirect zelf ook (taal)vaardiger. Zij kunnen hun kind daardoor beter helpen.

Waarom Taal voor Thuis?

Uit onderzoek blijkt dat kinderen in taalarme gezinnen een groter risico lopen op laaggeletterdheid. Ouders spelen een grote rol in de ontwikkeling van hun kinderen en het voorkomen van achterstanden. Zij zijn zich hiervan niet altijd bewust. Ouders kunnen in samenwerking met scholen en VVE-aanbieders (voor- en vroegschoolse educatie) het risico op laaggeletterdheid bij hun kind verkleinen.  De cursus Taal voor Thuis richt zich daarom op ouders en heeft als doel hen te leren hoe ze bijdragen aan de (taal)ontwikkeling van hun kind.

Wat is Taal voor Thuis?

Taal voor Thuis is een cursus voor ouders van peuters, kleuters en kinderen op de basisschool en bestaat uit minimaal zes bijeenkomsten. Als taalvrijwilliger kun je deze cursus geven wanneer je na de basistraining een extra module hebt gevolgd. Je kunt deze cursus ook geven als je de basistraining niet hebt gevolgd. Je volgt dan een training voor Taal-voor-Thuis-vrijwilligers. De cursus vindt vaak plaats op een basisschool of bij een aanbieder van voor- of vroegschoolse educatie.

Tijdens de cursus leer je ouders de taalvaardigheid van hun kind te stimuleren door bijvoorbeeld oefeningen met taalspelletjes of vragen stellen. Verder heeft de cursus als doel de betrokkenheid van de ouders bij de schoolontwikkeling van hun kinderen te vergroten. Daarvoor oefenen ze met het voeren van tienminutengesprekken of het helpen bij huiswerk en werken ze aan thema’s waar hun kinderen ook mee bezig zijn.

Oefenboekjes voor ouders

Ouders die deelnemen aan Taal voor Thuis kunnen gebruikmaken van speciaal ontwikkelde oefenboekjes. Er zijn tien oefenboekjes voor ouders met peuters en kleuters (2-5 jaar) en tien boekjes voor ouders met schoolgaande kinderen (6-12 jaar). De boekjes voor ouders met kinderen van 2-5 jaar gaan over onderwerpen die aansluiten bij voor- en vroegschoolse educatie. De andere boekjes hebben schoolthema’s, zoals meehelpen op school of begeleiden bij leren lezen. Voorbeelden van oefenboekjes zijn:

Bekijk hier een overzicht van alle oefenboekjes van Taal voor Thuis.

Filmpjes bij de themaboekjes

Bekijk ook de filmpjes die horen bij de themaboekjes van Taal voor Thuis.

Wil jij de Taal voor Thuis-cursus geven?

Ben je al taalvrijwilliger en wil je de Taal voor Thuis-cursus geven aan ouders bij jou in de buurt? Je kunt hiervoor een training volgen. Neem contact op met jouw contactpersoon bij de (vrijwilligers)organisatie om de mogelijkheden te bespreken. Ook kun je via de organisatie de oefenboekjes en een vrijwilligersgids aanvragen. Achter in de oefenboekjes voor ouders staan tips voor taalvrijwilligers die de cursus Taal voor Thuis geven. Er is ook een speciale vrijwilligersgids beschikbaar met meer achtergrondinformatie over Taal voor Thuis.

Bekijk hier hoe je als organisatie de materialen kunt aanvragen. Door Taal voor Thuis krijgen scholen enthousiaste en betrokken ouders en het helpt bij het behalen van goede schoolresultaten. Lees hier hoe je als school met Taal voor Thuis aan de slag kunt.