Taalhuis

Een (digi)taalhuis heeft ontmoetings- en oefenplekken en is daarnaast vaak ook aanbieder van informeel of non formeel aanbod. Laaggeletterden kunnen in het taalhuis en bij de taalpunten (satellieten/spreekuren op verschillende locaties) informatie en advies krijgen over cursussen basisvaardigheden en na een intake doorverwezen worden naar passend aanbod. Het (digi)taalhuis werkt daarbij samen met andere organisaties en taalaanbieders. Soms zijn er ook computers aanwezig om op te oefenen. Een Taalhuis bevindt zich vaak in een bibliotheek, maar er zijn ook Taalhuizen in ziekenhuizen.

Vrijwilligers

Er worden intakes uitgevoerd door een taalconsulent of taalhuisvrijwilligers (vrijwilligers onder regie van een professionele taalconsulent). (Potentiële) vrijwilligers kunnen zich bij het (digi)Taalhuis melden en informatie ophalen over (taal)vrijwilligerswerk. Het (digi)taalhuis organiseert en biedt trainingen en verbindt de vrijwilligers aan een deelnemer of aan een groepje deelnemers. Je kunt er ook advies krijgen over geschikt lesmateriaal voor je deelnemer(s) of tips over hoe je feedback kunt geven.  

Taalhuis vinden

Je kan op internet zoeken of er bij jou in de buurt een (digi)taalhuis is. Ook kan je zoeken via www.hetinformatiepunt.nl.

Partners

Het (digi)Taalhuis is altijd (onderdeel van) een samenwerkingsverband. Het is een plek waar medewerkers van vindplaatsen hun klanten, patiënten of medewerkers naar kunnen doorverwijzen en waar alle partners en taalaanbieders informatie kunnen krijgen over het lokale aanbod van basisvaardigheden.