Vragen?

Vind hier het antwoord op al je vragen over Taal voor het Leven en taalvrijwilliger zijn. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je (vrijwilligers)organisatie of bel naar 0800 023 44 44.

Veelgestelde vragen

Vrijwilliger worden

Waar kan ik me aanmelden als vrijwilliger?

Als je als taalvrijwilliger aan de slag wilt, kun je je op deze website aanmelden. Ook kun je bellen naar 0800 23 44 44 om je in te schrijven. Wij sturen je aanmelding door naar een (vrijwilligers)organisatie bij jou in de buurt. Het streven is dat deze binnen 2 a 3 weken contact met je opneemt om te kijken waar je aan de slag kan.

Moet ik als taalvrijwilliger een onderwijsachtergrond hebben?

Iedereen die goed Nederlands spreekt en schrijft kan, na het volgen van de basistraining, aan de slag als taalvrijwilliger. Een onderwijsachtergrond is niet altijd noodzakelijk. Wel is het een pre als je taal leuk vindt, graag met mensen werkt, beschikt over inlevingsvermogen, enthousiasme, creativiteit, doorzettingsvermogen en veel geduld.

 

Je kunt aan de slag met een of meer basisvaardigheden zoals lezen en schrijven. Wat je precies gaat doen is afhankelijk van jouw kennis en voorkeuren én de (vrijwilligers)organisatie waar je aan wordt gekoppeld. Je kunt bijvoorbeeld een deelnemer een-op-een begeleiden of een docent ondersteunen in een klas.

Kan ik vrijwilligerswerk doen met behoud van uitkering?

Ja, dat is mogelijk. Meld je vrijwilligerswerk binnen een week bij het UWV. Je lokale UWV toetst dan of je dit werk mag doen. De organisatie waar je vrijwilligerswerk voor wilt doen moet aan een aantal eisen voldoen. De organisatie moet bijvoorbeeld een maatschappelijk nut hebben (de zogenaamde ANBI-status). Het vrijwilligerswerk mag niet eerder gedaan zijn of gedaan worden door betaalde krachten en tot slot mag er niet voor worden betaald. Het UWV kijkt verder of je minimaal beschikbaar bent/blijft voor de arbeidsmarkt voor het aantal uur waarvoor je een uitkering krijgt. Daarnaast mag het aantal uren vrijwilligerswerk niet ten koste gaan van verplichtingen zoals omscholingsactiviteiten, sollicitatiegesprekken enzovoort.

Veelgestelde vragen

Training

Wat is de basistraining voor taalvrijwilligers?

In de basistraining voor taalvrijwilligers leer je hoe je jouw deelnemer kunt begeleiden bij het verbeteren van zijn of haar basisvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, rekenen en digitale vaardigheden). Je maakt kennis met de materialen die je kunt inzetten in de praktijk en met vrijwilligers en professionals die jou bij je werkzaamheden kunnen ondersteunen. 

 

Hoe kan ik me opgeven voor de basistraining?

Als je je hebt aangemeld als taalvrijwilliger sturen wij je aanmelding door naar een (vrijwilligers)organisatie bij jou in de buurt. Het streven is dat deze binnen 2 a 3 weken contact met je opneemt om te kijken waar je aan de slag kan. Je wordt door de (vrijwilligers)organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan de basistraining

Ik heb de basistraining gevolgd. En nu?

De (vrijwilligers)organisatie waarbij je bent aangesloten, zorgt ervoor dat je wordt gekoppeld aan een deelnemer of een groepje deelnemers. In sommige gevallen doet de organisatie dit al voordat je aan de training begint. Zodra je aan een deelnemer bent gekoppeld, ga je aan de slag. De organisatie zorgt ervoor dat je lesmaterialen hebt en begeleidt en ondersteunt je waar nodig. 

Ik wil na het volgen van de basistraining extra kennis opdoen, kan dat?

Ja, dat kan! Het verschilt per (vrijwilligers)organisatie of er extra modules aangeboden worden. Het is altijd interessant om extra kennis op te doen. Ga het gesprek aan met jouw (vrijwilligers)organisatie wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast organiseert jouw vrijwilligersorganisatie ook intervisiebijeenkomsten, waar je nieuwe dingen kunt leren en ervaringen kunt uitwisselen met andere vrijwilligers. 

Hoeveel tijd kost de training?

De basistraining bestaat uit drie of vier bijeenkomsten. Deze duren ongeveer 3 uur per keer. Je kunt zelf kiezen of je de training overdag of ’s avonds wilt volgen.

 

Kost de training geld?

Nee, taalvrijwilligers kunnen de basistraining kosteloos volgen.

Is het trainingsmateriaal ook online beschikbaar?

Bij aanvang van de training ontvang je een map met informatie. De inhoud van deze map is niet te downloaden van deze website. Wel kan je online ondersteunend materiaal vinden voor jou als vrijwilliger, zoals filmpjes en tips

Veelgestelde vragen

Werken als taalvrijwilliger

Hoeveel tijd ben ik kwijt met het vrijwilligerswerk?

Dit hangt af van de werkzaamheden die je gaat doen en de lokale organisatie waarbij je bent aangesloten. Je kunt tijdens je kennismakingsgesprek bij jouw (vrijwilligers)organisatie aangeven wat je beschikbaarheid is. De meeste vrijwilligers zien hun deelnemer(s) minimaal eens per week. 

Waar kan ik terecht met vragen?

Praktische vragen, zoals over de koppeling met je deelnemer of faciliteiten die je kunt gebruiken bij de begeleiding van je deelnemer, kun je stellen aan de (vrijwilligers)organisatie. Als er bij deze organisatie ook iemand aanwezig is met professionele ervaring met taalonderwijs aan volwassenen, kun je ook met inhoudelijke vragen (bijvoorbeeld over het taalniveau van je deelnemer) terecht bij jouw organisatie. Ook kun je voor meer informatie een Taalhuis bezoeken om je vraag te stellen.  Voor taalvrijwilligers is er ook een online platform ontwikkeld. Dat is Vrijwilligersnet.

Waar vindt het vrijwilligerswerk plaats?

Dit is per situatie verschillend. Sommige vrijwilligers werken op een school, zoals een roc. Anderen begeleiden hun deelnemer thuis of bijvoorbeeld in de bibliotheek. 

Wie ga ik begeleiden als taalvrijwilliger?

Afhankelijk van de mensen die wachten op een taalvrijwilliger, ga je iemand begeleiden met Nederlands als moedertaal of Nederlands als tweede taal die moeite heeft met een of meer basisvaardigheden, zoals lezen en schrijven. Je kunt jouw voorkeuren aangeven bij de (vrijwilligers)organisatie. 

Hoeveel deelnemers begeleid ik als taalvrijwilliger?

Je kunt als taalvrijwilliger, afhankelijk van je eigen voorkeuren en de mogelijkheden in jouw regio, zelfstandig een deelnemer begeleiden, of een groepje deelnemers begeleiden samen met een taaldocent. 

 

Veelgestelde vragen

Lesmaterialen

Hoe weet ik welke materialen geschikt zijn voor mijn deelnemer(s)?

Jouw begeleider en de deskundige bij het Taalhuis bij jou in de buurt kunnen je helpen bij de selectie van geschikt lesmateriaal. Zij kunnen het taalniveau van je deelnemer(s) inschatten en met jou bespreken wat de leervraag is. Op basis daarvan maken jullie een keuze voor een methode of materialen. 

 

Hoe kan ik lesmaterialen bestellen?

Als taalvrijwilliger kun je de lesmaterialen niet zelf bestellen. Heb je de basistraining gevolgd en wil je met de lesmaterialen aan de slag? Neem dan contact op met jouw contactpersoon van de (vrijwilligers)organisatie voor meer informatie. (Vrijwilligers)organisaties kunnen lesmaterialen online bestellen. In de bibliotheek vind je vaak ook veel materialen.

Kan ik lesmaterialen inzien?

Ja, van lesmaterialen als Succes!, Werk ze!, Taal voor Thuis, Spreektaal 2 en Taalopdrachten zijn voorbeelden in te zien. Ga daarvoor naar Vrijwilligersnet. Van lesmaterialen die niet door Stichting Lezen & Schrijven zijn ontwikkeld, zijn soms voorbeelden te vinden op de pagina’s van de ontwikkelaars of uitgeverijen. Klik daarvoor op de betreffende lesmaterialen in de lijst. Vaak kun je in de bibliotheek ook lesmaterialen inzien.

Zijn de lesmaterialen ook te downloaden?

Sommige lesmaterialen zijn zowel in gedrukte als in digitale vorm te bestellen. (Vrijwilligers)organisaties kunnen deze lesmaterialen online bestellen. Er staan geen downloads op de website. 

Wanneer kan ik gebruikmaken van de lesmaterialen van Taal voor het Leven?

Alle partnerorganisaties van Taal voor het Leven die werken met getrainde vrijwilligers kunnen lesmaterialen bestellen. Ben je taalvrijwilliger, heb je de basistraining gevolgd en wil je met de lesmaterialen aan de slag? Neem dan contact op met jouw contactpersoon van de (vrijwilligers)organisatie voor meer informatie.

Kan ik ook zelf lesmaterialen bestellen?

Nee, lesmaterialen kunnen alleen worden besteld door (vrijwilligers)organisaties die werken met de aanpak Taal voor het Leven.