Verlegen om woorden

Informatiepakket voor het organiseren van een bijeenkomst over ouderbetrokkenheid en taal in het vmbo en praktijkonderwijs.

Voor veel allochtone, maar vooral ook autochtone ouders, is lezen en schrijven erg lastig. Dit is een gevoelig onderwerp voor veel mensen, maar het heeft wél gevolgen. Om je kind te helpen met huiswerk moet je goed kunnen lezen en schrijven. Ouderbetrokkenheid is daardoor vaak laag onder deze groep.

Ouderbijeenkomst
Het gratis informatiepakket biedt ondersteuning bij het organiseren van een ouderbijeenkomst over ouderbetrokkenheid en het belang van taal. Het is bedoeld voor alle vmbo-scholen, van basisberoepsgerichte leerweg tot vmbo-t, en het praktijkonderwijs. Het pakket bevat diverse werkvormen om met de ouders het onderwerp te bespreken. Het informatiepakket bestaat uit:

  • Een handleiding met tips voor het organiseren van een ouderbijeenkomst;
  • Een PowerPointpresentatie voor een ouderbijeenkomst over taal en ouderbetrokkenheid;
  • Lesbrief met werkblad voor vmbo-docenten;
  • Vijf videoclips uit de documentaire Verlegen om Woorden van IDTV Docs.

Ook in de klas te gebruiken
Voor vmbo-docenten is een lesbrief voor in de klas beschikbaar. Aan de hand van de videoclips kan de docent Nederlands of de mentor of decaan tijdens lessen PSO of LOB (sector- en beroepsoriëntatie) in gesprek gaan met leerlingen over het belang van taalonderwijs voor zichzelf en hun ouders.

Flexibel inzetbaar
Verlegen om woorden is flexibel van opzet. Het kan bij verschillende contactmomenten in zijn geheel of gedeeltelijk worden ingezet. In de handleiding zijn verschillende werkvormen beschreven.

Download onderdelen Informatiepakket Verlegen om woorden

Ouderbijeenkomst
Handleiding
PowerPoint presentatie
Videoclips bekijken via Youtube

Lesmateriaal vmbo-scholen
Lesbrief
Werkblad
Videoclips bekijken via Youtube

Meer informatie over laaggeletterdheid: http://www.lezenenschrijven.nl/feiten
Meer informatie over Taal voor het Leven: https://taalvoorhetleven.nl/over-taal-voor-het-leven/het-programma/
Meer filmpjes: https://www.youtube.com/user/lezenenschrijven